Historia

Under 1960-talet började jag som medarbetare i min fars firma. Vi arbetade i huvudsak med dräneringsarbeten inom jordbruket. Jag arbetade både som maskinförare och med olika rörläggningsarbeten.Under 1971 övertog min bror och jag rörelsen. Under namnet Firma Grävservice, Bröd. Carlsson, drev vi och utvecklade företaget fram till 1982. Företaget sysselsatte som mest 6 personer.

Verksamheten bestod bl.a av täckdikningsarbeten, som utfördes med modern teknik. Redan 1977 infördes lasertekniken som ett hjälpmedel. Övriga arbeten som utfördes var bl.a vatten & avloppsarbeten, samt större kulverteringar.Vi var även delaktiga i utbyggnaden av den kommunala vattenförsörjningen till landsbygden inom Linköpings kommun. Ett större bevattningssystem för jordbruksbevattning utfördes också.