Grävning och Planering av ditt uppdrag i Linköping – RC Gräv & Consult AB

Kvalificerad entrepenör med lång erfarenhet inom grävning och anläggning

Kompetens

– Körkort: A BE CE DE Yrkeskompetensbevis för persontransporter

– Yrkesbevis som maskinförare för grävmaskin och hjullastare

– AA-VA-mark (behörighet som ansvarig arbetsledare inom mark och markförlagda ledningar)

– Kvalitetsansvarig

– Deltar i kurser, konferenser och informationer för att höja kompetensnivån inom olika områden som berör företaget

– Distriktsmästare i precisionsgrävning. 5-placering i maskinförar-SM

– Deltagit som föreläsare om enskilda avloppsanläggningar, vid utbildningar för entrepenörer, samt vid rikskonferesen Avlopp & Kretslopp och universitetet i Norrköping

– Sakkunnig vid utredningar om felaktigt utförda avloppsanläggningar, m.m.

– Konsult vid planering och genomförande av gemensamhetsanläggningar för anslutningar till det kommunala VA-nätet.

– Genomgått Entreprenörskapsprogrammet Gröna näringar på Linköpings universitet

– Studiecirkelledare för: Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet.