Grävning och Planering av ditt uppdrag i Linköping – RC Gräv & Consult AB

Kvalificerad entrepenör med lång erfarenhet inom grävning och anläggning

Målsättning

– Att vara ett serviceinriktat företag, som ställer upp på kundens behov och önskemål.

– Att låta arbetets utförande och kvalitét komma i första hand.

– Att genom fortbildning hålla en hög kompetensnivå i företaget.

– Att öka miljömedvetandet hos mig själv och mina kunder.

– Att följa gällande lagstiftning och samtidigt verka för en sund utveckling inom vår bransch.