Grävning och Planering av ditt uppdrag i Linköping – RC Gräv & Consult AB

Kvalificerad entrepenör med lång erfarenhet inom grävning och anläggning

Presentation

Firman RC Gräv & Consult, startade jag 1982. Verksamheten har främst varit inriktad på schaktnings och rörläggningsarbeten inom bygg och jordbrukssektorn, med en speciell inriktning på vatten & avloppsarbeten. Totalt har jag utfört ca. 400 avloppsanläggningar fram till 2012. Tyngdpunkten ligger numera på anslutningar av enskilda fastigheter på landsbygden, till det kommunala VA-nätet. Gemensamhetsanläggningar är ofta en bra form i det sammanhanget. Jag är behjälplig vid förarbete och genomförande.

Andra arbeten som utförs är t.ex schaktningar för husgrunder, tomtplaneringar, ytjordvärmeledningar, dräneringar, dikesrensningar, m.m.

Genom min bakgrund och kompetens som både maskinförare och rörläggare, har det på de flesta arbeten blivit naturligt, att utföra både schaktning och rörläggning.

År 1986 erhöll jag behörighet för anslutning av VA-serviser till det kommunala nätet.

Under vintrarna 1985-88 fick jag också erfarenhet av internationellt arbete, genom att arbeta som grävmaskinist vid ett kraftverksbygge i Centralafrika. Som medlem i Livgivande Företag, stöder jag olika småföretagarprojekt i Egypten.

Efter kundens önskemål, upprättar jag antingen kostnadsförslag, lämnar fast pris, eller arbetar på löpande räkning.